Kontoret er åbent

 

Vi har åbent i administrationen

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag 10:00 til 12:00, dog på telefonen fra kl. 9.00

Tirsdag tillige 15:00 til 17:00

LUKKET onsdag

 

Der er altid tid til en snak

 

Danmarksgade 5 - 6500  Vojens

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 74 54 14 07 eller mail post@b43.dk

Lukkedage i 2024:

25. marts til og med den 1. april (Påsken) - 1. maj - 9. maj til og med den 10. maj (Kristi himmelfart) - 20. maj (Pinse) - 5. juni (Grundlovsdag) - 15. juli til og med den 26. juli (Sommerferie) og 23. december til den 1. januar 2025 (Juleferie).

 

Din vicevært

 

Du skal kontakte viceværten/beboerservice, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

Kontakt viceværten på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 på nummer 74 54 14 07 og tryk 1 eller send en mail til service@b43.dk.

 

Platanvej, Hammelev

Om afdelingen

 

Afdeling 17

Afdeling 17 består af 12 boliger ligger placeret i Hammelev, en mindre landsby nær Vojens. Der er børnehave og skole i byen.

Rækkehusene er 1 plans boliger, med tilhørende skur. Boligerne består af 2 - 4 værelser, fordelt på 68 - 99 m2,

Boligerne er med egen have.


Boligoversigt:

Antal            m2            Værelser

1                  99              4
4                  85              3     
7                  68              2

Opført: 1988


Om Hammelev:

Det var jernalderbonden Hamis, der grundlagde Hammelev lige syd for Hammelev Forsamlingshus omkring år 400 efter Kristi fødsel.

I Hammelev finder du vuggestue, børnehave og en skole til 6. klasse, lige midt i byen. 
Ikke langt fra kirken – sognehuset – forsamlingshuset – ridecenter – ungdomsklub - spejderhuset.

Hammelev ligger lige på kanten af stor natur, med kort gå-afstand til skov og søer.
Naturen byder på korte og lange ruter, idéel til at lufte hund, løbe, gå gode ture eller suse afsted på mountainbike.
Også Pamhule skoven ligger i nærheden med en 11 kilometer lang og udfordrende mountainbike rute, for både nybegynder og øvede.

Lige midt i det hele ligger den store og veludbyggede Hammelev Hallen, der er samlingspunkt for mange, både sommer og vinter.
Hammelev har så meget at byde på, at de kommer langvejs fra for at være med til at kegle, spille håndbold, fodbold, tennis og
lave gymnastik, yoga og spille krolf på banerne ved kirken og Sognehuset. Her er også en flot bålhytte.

I Hammelev bor du centralt – for der er kort afstand til den sønderjyske motorvej, så du er hurtig på arbejde – ligegyldigt om du arbejder
i nord, syd, øst eller vest. Med bus eller bil tager det mindre end ti minutter til Vojens og Haderslev, hvor der er mange gode indkøbsmuligheder.

Attraktioner i Hammelev:

Idégruppen, som byder på virksomhedsbesøg tæt på og længere væk, godt samvær, julehygge og udflugter.

Hammelev Sogns Borgerforening inviterer til borgermøder, holder beboerne orienteret om hvad der sker af kommunale
initiativer i sognet, arbejder med ’stille veje’ i boligkvartererne, byder på kurser i at bruge hjertestarter, byvandring,
fejrer Mortens Aften – og står bag Borgerparken, som du møder, når du kommer fra rundkørslen og kører ind i byen.

Hammelev Brugerråd er storleverandør af mange slags spændende foredrag. Hver 14. dage mødes 70-80 videbegærlige
i Sognehuset for at høre nyt og gammelt og få kaffe.

HSUFHammelev Sogns Ungdomsforening er samlingspunktet for badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, motion,
tennis og kegling. Aktiviteterne er i hallen, i skolens gymnastiksal og på banerne rundt om hallen.

HSUF Støtteklub samler penge ind til forenings- og ungdomsarbejdet i sognet. Blandt andet gennem bingo-spil i Bingo Centret
i Haderslev hver mandag aften. Der er der altid plads til en ekstra frivillig, som vil give en hånd med..

Hammelev jagtforening har en snes medlemmer – og jagtretten blandt andet i Præsteskoven.

Tørning Fiskeriforening holder til på og ved Stemning Dam med egen fiskehytte på søbredden.

Tørning Mølle er en kulturinstitution med mange aktiviteter, koncerter, konferencer, udstillinger, guidede ture og Sønderjyllands
største voldsted med eget bjergslot.

Hammelev Spejdergruppe har eget hus, Mejsekassen, som er mødested for 35-45 spejdere fra små til næsten voksne.

Hammelev Forsamlingshus er et velrenommeret sted at holde møder og fester. Huset har egne kokke, der sørger for lækker mad.

Børnenes Hus Hammelev og Hammelev Skole bor dør om dør i midtbyen.

Børnene er fra 0 til 6 år og går lige over i skolen, der slutter undervisningen efter 6. klasse.

Hammelev Kirke har en ung præst og en erfaren organist, der også er kulturmedarbejder.

Og menighedsrådet, som har en Lørdagshøjskole i vinterhalvåret.

Facebook siden ’Hammelev’ her kan du følge med i hvad der sker i byen.

Vi henviser til Hammelev’s egen hjemmeside med gode oplysninger om hvad der sker i byen.
https://www.hammelev.dk/start/

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af:

Bestyrelsesformand

Leif O. Nørgaard
nobo@post10.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Annamarie Bohsen
anma@post12.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Susan Gydesen
susangydesen@gmail.com

 

Suppleanter

Camilla Gansler Rasmussen og Inge G. Schmidt

Afdelingsbestyrelsesmøder

Her finder du dagsordner og referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne.

 

 • 11,92 KB
  Info 7. maj 2019.docx
 • 11,96 KB
  Ref. markvandring2 9. april 2019.docx
 • 11,78 KB
  Ref. 1. bestmøde sept18.docx

Akut hjælp

Udenfor normal arbejdstid kan du benytte vagttelefonerne til akutte opgaver der ikke kan vente til din vicevært er at træffe i den normale arbejdstid.

74 54 14 07 tryk 2

Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hvis håndværkere kommer ud, og opgaven ikke er akut og uopsættelig, så vil du blive opkrevet regningen.


Vagtordningen dækker ved:
1.      Ingen varme i hele boligen.
2.      Manglende strøm/lys i boligen, opgangen eller kælderen. Husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer og/eller yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Vand i bolig eller kælder.
7.      Storm- eller brandskader.

Vagtordningen dækker IKKE når:
1.      Din vandhane drypper eller dit toilet løber.
2.      Du mangler varme på enkelte radiatorer.
3.      Dit køkkenafløb er stoppet.
4.      En enkelt vaskemaskine eller tørretumbler ikke virker eller kan åbne.
5.      Sikringer er sprunget, eller HFI/HPFI-relæet er slået fra.

Brug vagtordningen med omtanke.

Beboermøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres boliger og boligselskabets serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og boligselskabets administration.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • eventuel indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktiviteter samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og eventuel vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

Her finder du referater fra beboermøderne:

 • 1,06 MB
  2022 Referat AFDELING 17 + BERETNING.pdf
 • 1,69 MB
  2023 Referat afdeling 17 m. beretning.pdf

Beboerservice

Et team af dygtige medarbejdere servicerer dig og din afdeling.

Har du brug for hjælp i din bolig, skal du kontakte beboerservice. Du vil herefter få oplyst et tidspunkt, hvor èn af vore viceværter vil komme og løse opgaven.

 

Send en mail til:

service@b43.dk

eller ring til:

74 54 14 07 TRYK 1

 

Klik her for åbningstider i Beboerservice

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i boligen. Hvis du har et husdyr, er der derfor dit ansvar at sørge for at få fjernet dyrets efterladenskaber. 

Husorden

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husorden i afdelingen på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

 

Ordensreglement

Råderetten

Alle beboere har råderet over deres bolig - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Boligselskabet. Spørg inpektøren hvis du er i tvivl.

 

BL's brochure om råderetten.

TV, antenne og internet

Som beboer i afdelingen har du flere muligheder for at modtage TV, antenne og internet. 

Boligselskabet har indgået en favorabel aftale med YouSee angående TV grundpakke.

Det fremstår i din kontrakt om du er tilmeldt TV grundpakken, som opkræves via din husleje.

 

Ønsker du at opsige grundpakken, kan du udfylde blanketten 'Opsig Yousee grundpakke' og returnere til Boligselskabet af 1943.
Husk B43 kan KUN opsige grundpakken. Har du tilkøbt flere programmer - eller valgt større TV-pakker - skal du selv opsige disse hos Yousee.

 

Hvis du ønsker, andre programmer end dem der er i grundpakken, skal du selv henvende dig til YouSee.
YouSee kan kontaktes på tlf. 70 70 34 74, eller besøg deres hjemmeside her.

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 1. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 

Vedligeholdelsesreglement

Galleri