Værd af vide som beboer eller kommende beboer

Som beboer i en almen bolig har du en række rettigheder og muligheder, som er gode at kende.

Under dette punkt bliver du klædt på til hverdagen, og du kan læse om alt fra husleje, husorden, til indflytning og fraflytning.

Hvordan søger jeg en bolig?

Du kan søge om en bolig, hvis du er medlem/opnoteret hos Boligselskabet af 1943. Du kan blive medlem/opnoteret via vores hjemmeside, hvilket vi anbefaler dig - Klik her for opret medlemskab. Du er også velkommen til at besøge os i vores åhningstid.

Det koster 100 kr. at blive medlem/opnoteret. Hvert år i januar opkræves du et ajourføringsgebyr på 100 kr. 


Når du er medlem/opnoteret og har betalt, modtager du en kode til hjemmesiden. Herefter kan du logge dig ind på Boligselskabets hjemmeside og søge de boliger, du ønsker.

Ledige boliger bliver tildelt efter ventelisten. Ved tildeling af bolig bliver der sendt mail, eller eventuelt brev til dig med boligtilbud.

Din kommende bolig

Kan jeg se boligen før jeg siger ja eller nej?
Vi anbefaler, at du ser boligen inden du siger ja. Når du får en bolig tilbudt, skal du logge dig på hjemmesiden. Ved boligtilbuddet trykker du ja for at vise din interesse, eller du kan kontakte administrationen. Administrationen vender tilbage, hvis boligen kan blive tildelt dig.

 

Antenneforhold: Boligselskabet har indgået en favorabel aftale med YouSee
Hvis du modtager Yousee grundpakken igennem boligselskabet, er dette beskrevet i din kontrakt.

Grundpakken opkræves automatisk via din husleje og kan opsiges skriftligt med en måneds varsel.

Hvis du ønsker, andre programmer end dem der er i grundpakken, skal du selv henvende dig til YouSee.

YouSee kan kontaktes på tlf. 70 70 40 40, eller besøg deres hjemmeside her

 

Hvad skal jeg vide, når jeg flytter ind?
Når du flytter ind i en af vores boliger, foretager vi et indflytningssyn senest 14 dage efter din overtagelse af lejemålet. Her gennemgår du lejemålet sammen med vores inspektør eller vicevært og udfylder en indflytningsrapport.
Du får en fejl- og mangelliste ved indflytningssynet. Den skal du afleveres senest 14 dage efter din overtagelse af boligen (evt. ved synet).
Viceværten / inspektøren vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.
De væsentligste fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.
Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

 

Aflæsning af el
Når du flytter ind i én af vores boliger, skal du afgive en fuldmagt til Boligselskabet, hvorved vi sørger for el fra Norlys. Vi anbefaler, at du følger forbruget på Norlys' hjemmeside.
Ønsker du en anden el-leverandør, skal du efterfølgende selv ændre el-aftalen.

 

Aflæsning af varme
Ved indflytning sørger boligselskabet for, at der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.
Ved udskiftning af varmemåler vil man få adgang til målerne på nettet. Man vil få et login til Brunata ved indflytning. Følgende afdelinger J. H. Schmidtsvej

 

Aflæsning af vand
I de fleste boliger i boligselskabet afregnes vandforbrug inviduelt. Der indbetales a'conto hver måned, og der afregnes årligt.
Boligselskabet anbefaler du selv aflæser el, vand og varme månedligt.

 

Indboforsikring
Vi anbefaler dig at tegne en indboforsikring. Afdelingerne hvor der er tilladt husdyr skal man have en dyreforsikrng. Kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Når du flytter ind

Når du har underskrevet kontrakten og har betalt indskud og første måneds husleje, melder der sig ofte mange spørgsmål om de praktiske ting i forbindelse med din indflytning. 

Kan du ikke finde svarene nedenfor er administrationen behjælpelig med de spørgsmål, som du har.

TV Pakker

Når du flytter ind, skal du tage stilling til hvilken TV pakke du ønsker.

 

Grundpakken opkræves i huslejen og vil stå på lejekontrakten.

Andre pakke valg opkræves direkte af YouSee.

Du har mulighed for at vælge fiber internet m.v. fra YouSee.

Alle henvendelser vedr. spørgsmål til pakker, ændringer, fejlmeldinger, klager m.v., skal rettes direkte til Yousee på 70 70 40 40.

Indstilling af tv
Manuelt indtastes følgende:

Netværks ID = 100 
Startfrekvens = 234 MHz eller 234000 KHz
Modulation = QAM 256
Symbolrate = 6875

Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte ved Udbetaling Danmark, når du bor til leje i en bolig.


Du skal udfylde et ansøgningsskema digitalt på www.borger.dk/boligstoette
 
Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af:
-       Indkomst og formue
-       Huslejens størrelse
-       Lejlighedens størrelse
-       Antal børn
 
Du får kun boligstøtte, hvis du ansøger om det og først fra det tidspunkt, du søger.

BL har lavet en brochure omkring reglerne for boligsikring / boligydelse - du kan se brochuren her.

Du kan også læse mere om reglerne for boligsikring / boligydelse på borger.dk.

El-, vand og varme

Aflæsning af el
Når du flytter ind, er du automatisk tilmeldt el hos Norlys. Ønsker du en anden el-leverandør der skal levere strøm, skal du selv foretage ændringen.
 
Aflæsning af varme
Ved indflytning sørger boligselskabet for, at der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen. 

Der er enkelte adresser, hvor varme afregnes direkte med Vojens Fjervarme.

 
Aflæsning af vand
I alle lejligheder i boligselskabet afregnes vandforbruget individuelt.

Der er enkelte adresser, hvor vand afregnes direkte med Provas.

 

Boligselskabet anbefaler du selv aflæser el, vand og varme månedligt. 

Indflytningssyn

Når du flytter ind i B43, foretager vi et indflytningssyn senest 14 dage efter din overtagelse af boligen.
 
Ved underskrivning af lejekontrakt aftales indflytningssyn og du får udleveret fejl- og mangelliste.
Til selve synet gennemgår du lejemålet sammen med vores inspektør eller vicevært og udfylder samtidigt en indflytningsrapport.

Der vurderes hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem, når du flytter.
Vurderes det at nogle fejl og mangler skal udbedres, bliver disse udbedret hurtigst muligt.

Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået, før du overtog boligen.

Genparten af indflytningsrapporten, skal du selv beholde.

Indskudslån

Når du flytter i almen bolig, skal du betale et indskud.

Har du svært ved at betale indskuddet, har du mulighed for at søge om lån til indskud gennem kommunen. BL har en brochurer om lån til indskud

Inden udlevering af nøgler skal indskuddet være betalt.

Nøgleudlevering

Når du flytter ind, får du udleveret nøgler til din bolig.
Nøglerne udleveres på kontoret, på din indflytningsdato kl 12.00

Når du flytter ind, får du udleveret 3 nøgler til boligen. Hvis du har brug for flere, kan de bestilles hos din vicevært.
Du skal passe godt på dine nøgler, da du har fået udleveret alle nøgler til boligen.

I mange tilfælde, vil det være en god idé, at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Når du bor i boligen

Vi har samlet nogle praktiske informationer, som du kan få brug for, når du bor i Boligselskabet af 1943
Informationerne er generelle oplysninger om alle vores afdelinger.

Dagrenovation

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal i poser, der tilbindes. 

Dagrenovation kommes i affaldscontaineren.
Er der ikke plads, skal du kontakte viceværten. Du må ikke sætte affald ved siden af containeren.


Glas, flasker, papir/pap, plast og batterier.
Glas og flasker skal kommes i containeren til glas.

Batterier kommes i de gule batteritønder. En del af afdelingerne har placeret batteritønder i vaskerierne.

Papir, pap og plast kommes i containeren for papir/pap og plast.

"Din vicevært/beboerservice"

Det er altid muligt at få fat i en vicevært på hverdage.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for beboerkontakten i området og tager sig af førsyn, indflytnings- og fraflytningssyn.
 
Har du driftsproblem med din bolig, så kontakt viceværten ved at trykke på "BEBOER", scroll ned af siden og tryk "BESTIL SERVICE". Udfyld formularen og tryk send.
Alternativt kan du ringe direkte til serviceafdelingen imellem kl. 8.00 og 9.00 på tlf. 74541407 eller via mail på: service@b43.dk.

Forsikring til din bolig

B43s forsikringer
B43 har tegnet forsikring for brand, storm, udviddet rørskade samt anden bygningsbeskadigelse, hvilket også indbefatter den lovpligtige grundejeransvarsforsikring.
Forsikringen dækker groft sagt alle skader på bygninger og installationer.

Glas- og kummeforsikring
Skader på glas og sanitet, såsom vinduer, porcelænshåndvask og -toilet, har B43 ikke tegnet en særskilt forsikring på. Dette er et bevist valg, idet præmien for denne forsikring overstiger de udgifter, som B43 erfaringsmæssigt har til udskiftning af ødelagte vinduer m.v.
Uforskyldte skader på eksempelvis vinduer, porcelænshåndvask og -toilet i din bolig udbedres og betales naturligvis stadig af B43 - vi har blot af økonomiske årsager valgt at være selvforsikret.
Hvis du selv er skyld i skaden, f.eks ved at du taber noget i toilettet så det revner, er det dig selv der hæfter for skaden. Det kan derfor være en god ide selv at tegne en glas- og kummeforsikring, da denne vil dække selvforskyldte skader. 

Indboforsikring
Når du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da B43 ikke dækker tøj, møbler og andet indbo ved brand, vandskade og indbrud. 
Selvom du som beboer, gør alt for at undgå brand, kan du ikke være sikker på, at din nabo er ligeså forsigtig med stearinlys, frituregryden o.s.v.
Hvis der opstår en brand hos din nabo, kan røg, sod og vand fra brandslukning trække ind i din bolig og ødelægge dine ting. Erstatningen af disse ting dækkes af en indboforsikring.
Hvis skaderne i din bolig er meget alvorlige, kan der opstå behov for genhusning af dig og din familie. Genhusning, opmagasinering eller flytning dækkes af en indboforsikring.

Husk: Indbrud skal meldes til politiet og til forsikringsselskabet.

En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene.

Hund
En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring). Gyldig kvittering på hundeforsikring skal forevises på forlangende af B43.

Fællesvaskeri

I mange af B43s ejendomme er der tilknyttet et fællesvaskeri.

Der er forskellige ordensreglementer i vaskerierne. Ordensregler er opslået i vaskerierne.

Ved indflytning er der udleveret en brik.

Forbruget opkræves i huslejen. I de fleste vaskerier er der mulighed for at reservere tørre- og vaskerimaskiner på nettet.
Der vil være en vejledning i din afdeling.

Vaskeriet skal rengøres efter du har brugt det.

Vaskeriet må benyttes alle ugens dage i tidsrummet kl. 07.00 - 19.00.

Haver

Til de fleste af vores række-, parcelhuse, og nogle af vores stuelejligheder, er der have til. Haverne er selvfølgelig i mange forskellige størrelser, og det er derfor også forskelligt, hvor meget arbejde der kræves for at passe dem.

Når du underskriver kontrakten på leje af en bolig med have, skriver du samtidig under på, at du har vedligeholdelsespligten af haven.

Det er dig, der bestemmer, hvordan haven skal indrettes, men haven skal passes og vedligeholdes, uanset hvordan du vælger at anlægge din have.
Råderetsregler gælder for din have - se råderetsregler.

Ukrudt skal regelmæssigt fjernes, så det ikke danner frø/og andet til géne for naboerne.
Græsset skal slås jævnligt.

Du må gerne anlægge f.eks. en fliseterrasse. Det er altid en god idé at tage en snak med din vicevært eller inspektør, når du har planer om store ændringer i haven.

Ifølge lejeloven må planter, fliser m.v. ikke fjernes ved fraflytning. 

Påbudte højder af hække må ikke ændres af hensyn til helheden.

Husdyr

Der er i hver afdeling besluttet, om beboerne må holde almindelige husdyr (kæledyr). Hvis husdyr er tilladt, må disse ikke være til géne for ejendommen eller beboerne.

Hvis der på afdelingsmødet i en afdeling bliver besluttet, at man ikke ønsker husdyrhold tilladt mere, gælder følgende regel altid:

Husdyr (kæledyr), der er anskaffet i henhold til en tilladelse, kan ikke kræves fjernet, selv om tilladelsen tilbagekaldes, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til géne.

Førerhunde til blinde kan anskaffes uden tilladelse. Lejeren skal orientere B43 herom.

I de enkelte husordener er der nævnt, hvorvidt det er tilladt at have husdyr i afdelingen.

Klage

Inden du klager
Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, vil vi i første omgang opfordre til, at du selv tager en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. De fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter.

Har du brug for rådgivning inden du klager, kan du kontakte Boligselskabet af 1943 på tlf. 74 54 14 07 eller skrive til os på post@b43.dk.
 

Hvordan klager du?
Hvis jeres snak ikke hjælper, skal du henvende dig til os skriftligt via blanketten nedenfor.

Vi anbefaler, at klagen indeholder en præcis beskrivelse, af den eller de episoder, som du mener har ført til brud på husordenen. Derudover skal der klart fremgå dato, tidspunkt og sted for denne adfærd.
Klagen skal desuden være underskrevet. Beboerklagenævnet tager ikke stilling til sager, hvor dokumentationen alene består af videoer, lydoptagelser eller billeder.

Skal klagen have juridisk virkning, skal klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til episoden.
 

Hvad sker der efter din klage?
Efter at administrationen har modtaget din skriftlige klage, sender vi et brev til den vedkommende beboer.

Sender du nye klager, som dokumenterer at påtalerne fra Boligselskabet af 1943 ikke har hjulpet, kan sagen efter grundig overvejelse indbringes for kommunens beboerklagenævn.
Sagens behandling ved nævnet kan tage nogle måneder. Går sagen i retten, kan der gå over et år.

Hvis du er utilfreds med B43s afgørelse i en sag, har du selv mulighed for at klage til Beboerklagenævnet ved Haderslev Kommune.

Klagen vil blive fortroligt behandlet fra administrationens side, men hvis sagen ender i boligretten eller beboerklagenævnet, har den der klages over, ret til at få aktindsigt i hele sagen hos nævnet eller retten.
Du kan derfor ikke være anonym hvis klagen går videre til beboerklagenævnet.


Hvis der er andet omkring din bolig eller afdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til din vicevært eller til administrationen.

Vejledning til klage over husorden - tryk her: Vejledning
Klageblanket - tryk her: Klageblanket
 

Kælderrum

I mange af vores etageejendomme følger der et kælderrum med lejemålet. Kælderrummene er af forskellig størrelse og derfor er deres anvendelighed også forskellig. Du skal selv vedligeholde kælderrummet.
Mange kælderrum er kun aflåste med en hængelås. Anbring derfor ikke værdigenstande i dit kælderrum. Det er din indboforsikring, der skal dække evt. tyveri fra dit kælderrum. Undersøg evt. ved dit forsikringsselskab om du er dækket.

Kælderrummet er kun til opbevaring af diverse effekter. Der må ikke indrettes beboelse i rummet.

Ønsker du at opsætte fryser eller ekstra køleskab eller i det hele taget bruge strøm til andet end belysning i dit kælderrum, skal du kontakte din vicevært.
Der skal de fleste steder betales et månedligt beløb, hvis du har tilsluttede hvidevarer eller lign. i dit kælderrum.

Musik og Støj

Du skal behandle dine naboer, som du gerne selv vil behandles.

Vis hensyn til naboerne når du bruger fjernsyn, musikanlæg, musik instrumenter o.lignende. 

Fest
Hvis du får lyst til at holde en fest i din lejlighed, er det en god idé, at du informerer naboerne om det. Det kan gøres meget nemt med en seddel i opgangen eller alternativt at smide en seddel i deres postkasser. Naboerne er på den måde varslet og kan eventuelt tage deres forholdsregler, og du kan uden problemer se din nabo i øjnene dagen efter.

Støjende maskiner
Hvis du påtænker at skulle bore et hul i væggen eller støvsuge din lejlighed, så gør det så vidt muligt i dagtimerne. Tag hensyn til de andre beboere og sørg for ikke at bruge boremaskine eller andre støjende maskiner på søn- og helligdage - og ikke efter kl. 20.00 på hverdage.

Støj i hverdagen
Vi får af og til henvendelser, fordi der især i etageejendomme, kan være problemer med støj fra f.eks. over- eller underboen. Henvendelserne går ofte på barnegråd, smækken med døre, højlydt tale, larmende trin over gulvet og meget andet.

Vi forstår godt, at hvis man hører på disse lyde i mange timer om dagen, får man på et tidspunkt nok. Men vi opfordrer alligevel vores beboere, til at være lidt overbærende. Tag en snak med den der bor i den pågældende lejlighed. Der kan måske findes en løsning uden at skulle klage til boligselskabet. Måske kan overboen lægge et tæppe på gulvet eller undgå hårde sko indendørs. 
 

Klag kun over din nabo, hvis det virkeligt er nødvendigt!

Nøgler

Til B43s boliger er de udlevererede nøgler de eneste nøgler til boligen.

Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen eller taber sine nøgler. Dette er selvfølgelig for egen regning.
I mange tilfælde vil det derfor være en god idé at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Du skal passe godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler og er usikker på om de er landet i forkerte hænder, kan du være nødt til at få omkodet låsen. 

Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte din vicevært.

Parkering

Det er forskelligt, hvor gode parkeringsforhold der er i B43s afdelinger.

Du kan læse mere om parkeringsmulighederne i netop din afdeling

Parkeringspladser er indrettet til personbiler og varebiler, der tilhører beboerne. Pladserne må ikke bruges til at parkere lastvogne, trailere, campingvogne og lignende.

Enkelte afdelinger har bestemte pladser til campingvogne og trailer - se i din afdelings husorden. 

Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, vil vi kontakte politiet for at få fjernet.

For al parkering gælder, at du skal parkere inden for de afmærkede båse, og at indkørselsvejene skal være frie af hensyn til udrykningskøretøjer. Husk at færdselsreglerne gælder på veje og parkeringspladser i vores boligområder.

Cykler og knallerter må ikke henstilles i opgange og indgangspartier, men skal anbringes i cykelrummene og udendørs cykelstativer.

Storskrald

Storskrald er typisk møbler, jern og metal, flamingo og plast, tæpper, tøj og sko samt småt elektronikaffald.
Storskrald skal bortskaffes på genbrugspladserne.


Find din nærmeste genbrugsplads.

TV-pakker

Alle B43s afdeligerne har mulighed for at få TV-pakker gennem YouSee eller Stofa.

Er du tilmeldt grundpakken hos os, er dette beskrevet i din kontrakt. Grundpakken gennem YouSee opkræves i huslejen.

Andre pakkevalg opkræves direkte af din leverandør.

Du har mulighed for at vælge fiberinternet m.v. ved YouSee eller Stofa.

Alle henvendelser vedr. spørgsmål til pakker, ændringer, fejlmeldinger, klager m.v., skal rettes direkte til YouSee 

Indstilling af tv
Manuelt indtastes følgende:

Netværks ID = 100 
Startfrekvens = 234 MHz eller 234000 KHz
Modulation = QAM 256
Symbolrate = 6875

Guide til kanalsøgning

Trappeopgange

Indgangspartiet og trappeopgangen er dit "visitkort" til din bolig.
Det er derfor vigtigt at disse præsenterer sig fra deres pæne side.
 

Rengøring
I etageejendommene er trappevasken en del af huslejen. Trappevask foretages i vintermånederne hver uge og hver 14. dag i sommerperioden.
Trappevasken udføres af et eksternt firma.
 

Fælles forpligtigelse
Når du færdes eller opholder dig i indgangspartier eller trappeopgange er det vigtigt, at du tager hensyn til de øvrige beboere. Det gælder også i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af de fælles arealer.
Det er en fælles opgave, at trappeopgange og indgangspartier er holdt pæne og i ren stand.
 

Brandfare
Der må ikke ligge reklamer, aviser og andre letantændelige ting i opgangen p.g.a. brandfaren.

Kan jeg overdrage min bolig?

Du skal altid kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig. Bliver du skilt vælger du og din samlever selv, hvem der skal fortsætte lejemålet. Det betyder ikke noget hvem, der er registreret som boligtager.

I tilfælde af dødsfald fortsætter din ægtefælle eller papirløse samlever (igennem mindst to år) som lejer.

Lever I papirløst, skal du og din samlever have haft fælles husstand i minimum to år, for at overdrage boligen til hinanden.

 

Du udfylder og underskriver en opsigelsesblanket, som du sender til os via post eller mail.

Jeg skal flytte

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Du udfylder og underskriver en opsigelsesblanket, som du afleverer på kontoret, eller sender til os via post eller mail. 
Vi skal altid have din opsigelse inden den 1. eller den 15. i måneden, og du har 3 måneders opsigelse.
Når vi har modtaget opsigelsen fremsendes en beskræftelse på opsigelsen med et tidspunkt på et fraflytningssyn.
 

Skal jeg opsige mit YouSee og Internet?
Grundpakken bliver automatisk opsagt. Andre tv pakker eller internet ydelser skal opsiges af dig. 
 

El, vand og varme?
Vi opsiger el-, vand- og varme-leverancen fra din bolig hos os. Du skal derfor ikke foretage dig noget.  
 

Hvordan får jeg en flytteregning?
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst muligt, efter du er frigjort fra lejemålet, og når vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort.
Dit tilgodehavende beløb vil blive overført til den konto, som du har oplyst ved opsigelsen.

Når du flytter fra din bolig

Du finder opsigelsesblanketter i fanen 'Blanketter' nedenfor.
Når du siger din bolig op, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Vi har samlet de vigtigste ting herunder.

Du kan også læse mere om fraflytning i pjecen fra Boligselskabernes Landsforening ”Ind- og fraflytning

Blanketter

Når du skal opsige din lejlighed, har vi brug for, at få det på skrift. Du kan udskrive opsigelsesblanketten her. 

Opsigelsesblanket - tryk her: Opsigelsesblanket

Opsigelsesblanket ungdomsbolig - tryk her: Opsigelsesblanket ungdomsbolig

Opsigelsesblanket, hvis boligen er et dødsbo - tryk her: Opsigelsesblanket dødsbo

 

Klage over husorden:

Vejledning ved klage over overtrædelse af husorden - tryk her: Vejledning 

Klageblanketten - tryk her: Klageblanket

Nyttige links

Borger.dk Her er der mulighed for at flyttemeddele og boligstøtte søgning.

Flytning til Haderslev Kommune.  På siden kan man læse om flytning og hvis du ikke kan melde flytning digitalt.

Flytning til Postnord. I få særlige tilfælde skal du melde flytning til Postnord, læs her i hvilke situationer. 

Betalingsservice Læs om oprettelse af automatiske betalinger, download af app mv

Beboerbladet Her kan du følge nyhedsstrømmen af Danmarks bedste dækning af den almene boligsektor.

Fagbladet Boligen Her kan du også følge nyhedsstrømmen af Danmarks bedste dækning af den almene boligsektor.

Tilgængelighedserklæring Boligselskabet forpligter sig til at gøre webstedet tilgængeligt, jf. "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer".

Cookies

Cookies
Ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
 
Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Det er vigtigt at understrege, at en cookie ikke er et program og ikke indeholder virus.
 
Hjemmesidens brug af cookies:
For at vores hjemmeside fungerer, er det nødvendigt med cookies. Cookies er vores redskab til løbende at optimere og målrette hjemmesiden til dine behov. Vesterports cookies indeholder informationer om dine tidligere besøg på vores hjemmeside og, hvis du er medlem, om du er logget ind som medlem.
 
Herunder er en oversigt over hjemmesidens brug af cookies:
 
Nødvendige cookies:
Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem b43.dk. De analytiske cookies er lavet specifikt til at virke på vores site, og hjælper os med at gøre din brugeroplevelse på b43.dk endnu bedre. Vi bruger Google Analytics til at indsamle data fra de forskellige steder på b43.dk.
 
Præference cookies:
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er for eksempel valgte præferencer såsom valg, som gør navigation enklere. Vi bruger Drupal (Boligselskabets CMS system). Det er KUN Boligforeningen af 1943 der har adgang til disse data.
 
Afvisning af cookies:
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre i din browsers indstillinger. Indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Vær dog opmærksom på, at hvis du afviser cookies, kan der være funktioner du ikke kan bruge, da de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
 
Sletning af cookies:
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Du skal starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link. Ved brug af flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 
Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget:
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit besøg på b43.dk, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om EU cookie lovgivningen ved erhvervsstyrelsen